Vampyrlyft med PRP – Platelet Rich Plasma

För att förbättra utseendet utan kirurgiskt ingrepp har injektionsbehandlingar blivit en ökad trend. Sedan 2007 har denna teknik använts mera och mera i Sverige och de senaste åren har behandlingen blivit en hit i USA. Men tekniken har använts sedan 1988 i Sydamerika av Dr. Abel Chajchir.Även media har uppmärksammat denna revolutionerande metod. Bättre sent än säkert, och detta är säkert! Inom anti-age är injicerbara fillers den vanligaste behandlingen av icke kirurgiska ingrepp, men PRP (Platelet Rich Plasma) innebär så många fler fördelar än de syntetiska ”filler” som finns idag.

De fillers som finns idag är framställda av animaliska, kemiska och vegetabiliska produkter. Icke eget material kan innebära allergiska reaktioner.

Den mest optimala filler för huden, skulle vara något som är naturligt och som kroppen själv kan producerar. PRP är en skräddarsydd anti-age behandling där vävnaden hämtas från kroppen. Detta är mer skonsamt, ”ekologiskt” och ger ett naturligt resultat.

Det revolutionerande med PRP är att den innehåller patientens eget blod som injiceras i huden för att ökar cellförnyelsen och produktionen av kroppens egna kollagen, som på sikt (inom några veckor) gör huden yngre från insidan och slätar ut rynkor på utsidan. Behandlingen tar ca 20-30 min. Plastikkirurgen tar en liten mängd av patientens blod via ett blodprov.

Blodet bearbetas och sprutas sedan in under huden. Risken att få en allergisk reaktion av PRP förekommer inte då man injicerat är patientens eget blod.

Behandlingen kan ge en mindre reaktion med rodnad och svullnad, men inga biverkningar. De proteiner som produceras efter injektionen är inte främmande för kroppen, vilket innebär att nedbrytningsprocessen är snabbare än efter användning med artificiella d.v.s. icke kropps eget fyllmedel som idag är det mest vanliga.

PRFM – PLATELET FIBRIN MATRIX

Processen för PRP fungerar precis som kroppens läkningsförmåga efter ex sårskada. Först kommer blod, sedan uppstår ett koagel, som stoppar blödning, såret läker genom att kroppen odlar nya friska celler i vävnaden. Slutligen försvinner sårskorpan och ny frisk hud har läkt fram.

Trombocyter, så kallade blodplättar, utgör en liten del av blodet. Deras uppgift är att bidra till blodets koagulering. Men förutom denna funktion, innehåller blodplättar också tillväxtfaktorer, proteiner som stimulerar cellerna i kroppen att producera kollagen, Tillsammans med skadade celler utsöndrar trombocyter ämnen som kalcium och K-vitamin i blodplasman. Detta sätter igång en reaktion som leder till att fibrinogen i plasman omvandlas till trådar. Fibrintrådarna bildar ett nät där trombocyter och röda blodkroppar fastnar, och till sist täpps hålet igen. Där börjar alltså processen för koagulering. När blodet injiceras, är plasman fortfarande flytande, men efter 10 minuter bildas koagel med de blodplättar som sitter på plasman och efter 2- 8 veckor ser huden mera vital och elastisk ut.

RESULTAT OCH HÅLLBARHET

Resultatet är en yngre hud med färre rynkor och ökad elasticitet. Vampire Facelift är den enda metod som möjliggör verkligt naturlig vävnadsregenerering med kroppens egen förmåga att föryngra och höja hudens volym. Till skillnad från syntetiska fillers, vänder Vampire Facelift kroppens egna biologiska klocka bakåt. Resultatet blir en yngre version av dig själv. Det är mycket viktigt att förstå, att effekterna av Vampire Facelift blir bättre med tiden. Det krävs minst 2 injektioner. Den första effekten ses omedelbart efter behandling, men den bleknar inom ett par veckor på grund av blodplasmans förmåga att bygga upp ny cellvävnad. Efter den andra behandlingen blir resultatet mer märkbart. PRP – Platelet Rich Plasma är hela tiden aktiv, även om första behandlingens resultat bleknar så produceras ständigt nya celler och kollagen på insidan. Bästa resultat uppnås om den andra behandlingen utförs från 1 till 3 månader efter den första injektionen.

BEHANDLINGEN

Blod tas från patienten. Blodet dras in i ett provrör. För bästa täckning av hela ansiktet rekommenderas att använda två rör. Blodet centrifugerades i en centrifug för att separera plasma från röda blodkroppar under ca 6 minuter. Plasman överförs sedan till ett annat provrör. Därefter (inom mindre än 10 minuter) injiceras PRP fraktionen av blodet på de problemområden i huden man önskar behandla/förnya. När blodet injiceras, är plasma fortfarande flytande, men efter mindre än 10 minuter bildas koagel av de blodplättar som finns i plasman. Tanken bakom denna metod är att föryngra huden och behandla speciellt sol skadad hud med irriterande fläckar, sår, tunn elasticitet och vävnader. Ansikte och handrygg är de områden vi behandlar mest, men även dekolletage och halsområdet reagerar mycket bra på denna behandling.  Behandlingens varaktighet kan bäst beskrivas som bestående.

BIVERKNINGAR/KOMPLIKATIONER

PRP – Platelet Rich Plasma är en helt naturlig produkt som är gjord från ditt eget blod. Risken för biverkningar eller allergiska reaktioner är betydligt lägre, än för något annat fyllmedel. Det är bra att komma ihåg att de flesta av de reaktioner och effekter som kan uppstå vid behandlingen är irritation efter själva nålsticket.  Dessa reaktioner kan visas sig som svullnad och lätta blåmärken. Inom 1-3 dagar försvinner detta.

Omedelbart efter behandling med blodplättsrik plasma (PRP), är det behandlade området rött, vilket avtar succesivt efter några timmar. Blåmärken som uppstår, är begränsad till ett fåtal ”punkter” och detta kan lätt täckas med make-up. Det finns en viss svullnad, vilket hos de flesta patienter avtar efter ett par dagar.

FÖRDELAR MED PRP

Behandlingen är kemikaliefri. Ett naturligare alternativ till syntetisk filler då den inducerar nybildning av hud med tecken på åldrande eller solskadad hud med hjälp av kraften ifrån din egen kropp.

  • Ingen risk för klumpar på injektionsstället.
  • Risker för allergisk reaktion är praktiskt taget obefintlig
  • Resultatet förbättras med tiden (motsvarande syntetisk fillers, som avtar med tiden, i takt med att det bryts ner av kroppen)
  • Friskare hud på ett naturligt sätt - färre rynkor, förbättring av ärr, färre hudveck

KONTRAINDIKATIONER

Patienter med mycket lågt antal blodplättar

  • Svår anemi.
  • Hudinfektion vid injektionsstället

Mer information om PRP vampyrlyft? Söker du klinik?

Scanstadklinikens verksamhet har upphört. Vi hänvisar alla besökare till:

- KLINIKREGISTRET FÖR PRP VARMPYRLYFT  -