Bröstförminskning

Bröstförminskning i Malmö

Bröstförminskningsplastik för vem?

Många kvinnor upplever att deras bröst närmare är för stora än för små. Stora bröst är ofta ett handikapp och ett socialt hinder för en aktiv modern kvinna. Det förekommer ofta också disproportion mellan övre och nedre mått, och det kan göra valet av kläder svårt.

Varför bröstförminskningsplastik?

Stora bröst förhindrar också utövandet av många sporter. Många fysiska problem kan också relateras till extremt stora bröst. 1 kg extra bröstvävnad belastar ryggen med en motsvarande vikt på 20 kg. (Vid bröstproteser gäller inte detta då protesen ligger under muskeln.)

Flera år med denna belastning kan resultera i dålig hållning, djupa inskärningar i skuldran av bh-banden, eksem under brösten, men framförallt kroniska smärtor i nacke och rygg.

Detta kan också senare i livet påverka skelettet och ger onormala förändringar. Bröstförminskningsplastik har blivit en mycket vanlig plastikkirurgisk operation. Detta görs såväl på unga flickor som äldre kvinnor.  .

Det är viktigt att veta att en bröstreduktionsplastik kan påverka möjligheten till att amma. Det finns dock idag operationsmetoder som utförs av speciellt utbildade plastikkirurger,där även möjlighet till amning bevaras intakt efter operationen. I många delar av landet kan man få detta gjort på sjukhusen, och är således då kostnadsfritt. Resultatet och utseendet efter dessa operationer skiftar dock kraftigt beroende på kirurgens utbildning och erfarenhet.

Operationen

Bröstreduktionsplastik utförs oftast under full narkos. Operationen tar 2-3 timmar. Normalt behöver man övernatta. I allmänhet innebär bröstreduktionsplastik, att man flyttar upp bröstvårtan till en mer naturlig placering och tar bort överskottet av bröstvävnad.

Hur mycket vävnad beror på den önskade slutliga storleken, men den vanligaste tekniken resulterar i ärr som går runtom bröstvårtan, från bröstvårtan och ner till fåran under bröstet. Designen ritas på bröstet före operationen, med patienten sittande, innan operationen börjar. Om det ena bröstet är större än det andra, försöker man att skapa symmetri genom att ta bort olika mängd bröstvävnad.

Drän användes oftast 1 dygn efter ingreppet och någon form att yttre stödjande bandage. En sport-bh kan användas som bandage. Bh ska därefter användas dag och natt i 6 veckor. Därefter bör bh användas dagtid, i allmänhet 6 månader. Ärret efter operationen varierar mycket, från hårfina till något bredare hos olika patienter och det tar ofta omkring 1 år innan man kan se det slutgiltiga resultatet. Tyvärr blir ärren aldrig helt osynliga, men de flesta patienterna tycker att det ökade välbefinnandet och förbättrade utseendet i övrigt kan kompensera detta.

Risker vid bröstförminskning

Eventuella risker inkluderar mindre asymmetrier av storlek och form, breda ärr, blödning, daglig utsöndring, vävnadsdöd i fettet, bortfall av små hudområden nära området som sytts, eller infektion. Mycket sällsynt är bortfall av större hudområden, eller bortfall av vårtan.

Ett visst känselbortfall i bröstet kan upplevas, men detta varierar och normaliseras oftast. Amning påverkas i vissa fall. Detta bör du tala med din plastikkirurg om innan operationen.

Mer information om BRÖSTFÖRMINSKNING? Söker du klinik?

Scanstadklinikens verksamhet har upphört. Vi hänvisar alla besökare till:

- KLINIKREGISTRET FÖR BRÖSTFÖRMINSKNING -