Bröstförstoring

Bröstförstoring i Malmö

En bröstförstoring är ett kirurgiskt ingrepp som genomförs i syfte att förändra storleken och formen av en kvinnas bröst.

En bröstförstoringsoperation görs med ett inlägg av en bröstprotes. Protesen är alltid framställd av silikon. Den kan vara fylld med antingen silikon, saltvatten eller en kombination av båda delarna.

Det tar ca 1 timme att utföra en bröstförstoring. Den utförs under narkos. Det finns huvudsakligen tre olika sätt att utföra operationen på. Var man placerar snittet, och vilken protes som används baseras på patientens behov, och vi kommer att förklara vilket som är bäst för dig.

Operationsförlopp vid bröstförstoring

Den mest använda och äldsta metoden är att placera snittet under bröstet, där den nedre delen av bröstet möter bröstväggen, eller att placera snittet runt om den nedersta halvdelen av bröstvårtsgränsen, dvs. gränsen mellan bröstvårtan och den omgivande huden. Den tredje tekniken, som är den nyaste, innebär att snittet läggs i armhålan. Detta ger ett mindre synligt ärr, och som p.g.a. sin placering inte associeras med en bröstoperation.

På Scanstadkliniken använde vi oftast metoden via armhålan och i kanten av bröstvårtan.

Under operationen skapar kirurgen försiktigt en ficka mellan bröstmuskeln och bröstkorgen. Normalt väljer man att göra fickan över bröstmuskeln d v s mellan bröstmuskel och bröstkörtel. När fickan är skapad och eventuell blödning stoppad, bedömer man storleken av protesen, som provas på plats. Vanligtvis behöver man prova flera olika storlekar innan man hittar den bästa storleken och symmetrin.

Proteserna man använder kan ha ett överdrag som antingen är helt glatt eller texturerat. Valet av den yttre beläggningen av protesen är idag oftast texturerad, då dessa är förknippade med mindre risk för kapselbildning. Proteser med glatt överdrag ska aldrig läggas framför muskeln utan uteslutande bakom denna. Proteser med texturerat överdrag kan användas både bakom och framför muskeln.

Normalt ska man eftersträva att lägga protesen så djupt som möjligt d v s bakom bröstmuskeln. Detta ger det naturligaste resultatet och minst risk för kapselbildning. Vid vissa tillfällen vid en ovanlig form av bröstet eller vid en viss hängbröstproblematik kan det vara en fördel att lägga protesen framför muskeln för att således få ett naturligare resultat i form av bättre harmoni mellan bröstkörteln och protesen. Detta bedöms från fall till fall vid konsultationen hos oss.

Efterförlopp

Efter operationen placeras en hudvänlig tejp över snittet. Patienten uppmanas att använda bröstband och/eller bh. Inga andra förpliktelser är aktuella.

Vi uppmanade ibland våra patienter att massera brösten efter operationen. Patienten får instruktioner om, när hon kan sätta igång med normala aktiviteter, men i princip är det bra att göra så mycket man kan, utan att överdriva. Stygnen tas bort normalt efter 1-2 veckor.

Risker vid bröstförstoring

Missfärgning – blåmärken försvinner vanligtvis inom loppet av 2-3 veckor och svullnaden avtar gradvis och det mesta är försvunnet efter 4 veckor, men det slutliga resultatet är klart först efter 6 månader. Ett visst känselbortfall på bröstets utsida och mot armen kan upplevas under tiden, men det försvinner i allmänhet efter några månader.

Komplikationer är sällsynta – i sällsynta fall kan känseln i bröstvårtan förändras eller försvinna, men det är mindre än 1 % som upplever detta.

Blödning, asymmetri eller felplacering av protesen kan förekomma. Det vanligaste problemet som skylls på protesen, är risken för kapselbildning runt om protesen. Detta innebär att bröstet känns hårdare än normalt. En kapsel bildas runt alla bröstproteser, vilket är normalt läkningsreaktion, men alla kapslar blir inte hårda. Med dagens teknik drabbas c:a 5% av s.k. hårda kapslar. Om detta skulle inträffa i något av dina bröst, blir du vanligtvis tvungen till ett kirurgiskt ingrepp. Detta innebär att protesen tas ut genom det gamla snittet, den läkta kapselfickan öppnas och man lägger tillbaka protesen igen.

Operationen utförs under sedation och lokalbedövning, detta innebär att du sover men andas av dig själv.

Antalet utförda bröstförstoringar ökar för vart år och är en av de vanligaste estetiska operationerna som utförs i Sverige. Risken för komplikationer blir allt mindre i takt med att implantat och operationsmetoder utvecklas och förnyas.

Varje operationsmetod och typ av implantat har sina specifika egenskaper. Som plastikkirurg specialiserar man sig ofta på en viss typ av implantat ihop med de operationstekniker man upplever ger bäst resultat.

Mer information om BRÖSTFÖRSTORING? Söker du klinik?

Scanstadklinikens verksamhet har upphört. Vi hänvisar alla besökare till:

- KLINIKREGISTRET FÖR BRÖSTFÖRSTORING -