Vanliga frågor om bröstimplantat

Vanliga frågor om bröstimplantat

Vad är silikon?

Metoden för att skapa silikon blev patenterad redan år 1958. Basen består av silicium, som är grundämne nummer 14 och jordens näst vanligaste efter syre. Även glas framställs av silikon och varken en glasflaska eller ett silikonimplantat har något känt ”bäst före datum”.

Beroende på produktionsmetoden kan silikonet få varierande konsistens. Antingen segt och starkt, som till bröstprotesens hölje ellermera geléaktigt till fyllningen.

Rätt framställt är silikon ett helt rent och ofarligt ämne som också används i livsmedelsindustrin, till exempel vid sockerproduktion och vid förbehandling av grönsaker.

Silikon används också i läkemedelsindustrin, bland annat till att behandla spädbarn med kolikbesvär. Silikonet är också extremt temperaturtåligt från cirka -70 ändå upp till +250 grader Celsius. Att flyga på höjd medför heller absolut inga som helst problem. Vi har nu 40 års erfarenhet av silikon och det har under åren gjorts vetenskapliga undersökningar på 100 000-tals kvinnor utan att något samband till någon känd sjukdom har kunnat uppvisas

Påverkar bröstimplantat uppkomsten av bröstcancer?

Inga studier har någonsin påvisat att detta skulle vara ett faktum för människor. Det finns inga belägg för att implantat orsakar cancer.

Är silikonimplantat ofarliga?

Det finns inga bevis för att silikonimplantat för några som helst allvarligare sjukdomar i kroppen. Vi har alla, helt naturligt, mer eller mindre silikon i våra vävnader eftersom ämnet finns i allt från deodoranter och hudkrämer till tvålar, processad mat och tuggummi.

Silikon i bröstmjölk och fostret

Det finns inga vetenskapliga belägg för att en kvinna med silikonimplantat har högre halter av silikon i sin kropp eller i sin bröstmjölk än en kvinna utan implantat. Specialstudier som har gjorts har slagit fast att mycket högre nivåer av silikon har upptäckts i komjölk och kommersiellt tillgänglig barnmat än vad som har påfunnits i bröstmjölken hos kvinnor med implantat.

På uppdrag av den amerikanska kongressen genomförde experter från olika vetenskapliga områden en omfattande – oberoende – granskning av tidigare och pågående forskning på bröstimplantat. The Institut of Medicine presenterade rapporten 1999 som bland mycket visade att ”Det finns inga effekter i andra generationen på barn till kvinnor med bröstimplantat”. (www.nap.edu )

Hur påverkar bröstimplantat mammografi?

Bröstimplantat kan vara ett hinder för att hitta bröstcancer vid mammografi och kan försvåra mammografin. Det är viktigt att du innan mammografin berättar för din mammografiteknolog om att du har implantat. Det man i så fall gör är att man tar tre istället för två bilder. Det finns t o m studier som visat att knölar i bröstet lättare upptäcks om patienten har implantat, eftersom förändringar i bröstet lättare kan kännas med implantatet som underlag (se bl a Plastic and Reconstructive Surgery, nov 1999, R J Rohrich, MD Safety of Silicone Breast Implants).

Finns det risk att utveckla silikonallergi?

Vem som helst kan utveckla en allergi för nästan vilken substans som helts på jorden, dock är silikonallergier mycket ovanliga. Vi exponeras dagligen för silikonsubstanser i vår vardag.

Vad är den förväntade livslängden hos ett implantat?

Det finns idag inget känt ”bäst- före-datum” på silikonimplantat. Det kan dock hända att dina implantat kan komma att behövas bytas ut under ditt liv. Det finns ett flertal orsaker till varför en kvinna kan behöva en utbytesoperation.Oftast är det en fråga om val, såsom ett byte av en storlek eller modell, och ibland beror det på en komplikation.

Hur mycket väger implantaten?

Vikten av ett implantat varierar beroende på storlek och fyllnadsvolym. Ett 300 cc implantat med 300 cc silikon väger ungefär 300 gram.

Kommer jag att förlora känsel i bröstvårtan?

Det kan förekomma förändringar i känseln i bröstvårtan efter en implantatoperation. Känseln i bröstvårtan kan öka eller minska. Graden av förändring varierar från ingen känsel till intensiv känsel och kan vara temporärt eller permanent.

Kommer implantaten att ge sträckmärken på mina bröst?

Införandet av implantat kan leda till sträckmärken men gör det sällan. Om du är orolig bör du välja en något mindre storlek på implantatet.

Vilken effekt har rökning på läkningsprocessen efter operation?

Rökning leder till att blodkärl drar ihop sig, vilket reducerar blodtillförseln och syret som transporteras till operationsområdet. Vävnaderna behöver denna blodtillförsel och syret som blodet transporterar för att kunna läcka. När blodtillförseln begränsas så läker vävnaderna långsammare.

Bör jag inneha min idealvikt innan jag genomgår en bröstimplantatsoperation?

Du bör vara i närheten av din idealvikt. En större viktminskning efter det att du fått implantaten kan förändra resultaten på ett sätt som inte är tillfredsställande för dig. Detta samma gäller vid viktökning.

Kan jag amma?

Många kvinnor med bröstimplantat har framgångsrikt ammat sina barn. Ett bröstimplantat kan dock försvåra amningen för vissa kvinnor. Vissa kvinnor råkar ut för inflammation i bröstkörteln vilket kan leda till kapselbildning. Intag av antibiotika vid första anblick av symptom kan minimera problemet. Du skall alltid rapportera tecken på inflammation till din läkare.

Är jag en lämplig kandidat för en bröstförstoring?

De bäst lämpade kandidaterna är kvinnorna som är ute efter en förbättring snarare än perfektion av sitt utseende. Om du är vid god hälsa och har realistiska förväntningar på din bröstoperation är du en lämplig kandidat.

Jag är över 50 år gammal. Är jag för gammal för att skaffa bröstimplantat?

En god hälsa är viktigt, inte ålder.

Vad kommer att hända under en graviditet?

Varje kvinna är en unik individ och har därför olika resultat beträffande före eller efter en graviditet. Dina bröst kommer att förändras, förstoras och gå igenom alla de normala förändringar som är kopplade till en graviditet. Graden av storleksförändring kommer att variera från kvinna till kvinna.

Hur länge bör jag vänta med träning och andra ansträngande aktiviteter efter en implantatsoperation?

Återhämtningsperioden varierar från kvinna till kvinna. Generellt sett är de första dagarna de mest ansträngande. Genomsnittstiden för återgång till fulla aktiviteter är mellan fyra och sex veckor. Det är viktigt att svett inte kommer in i såret så man bör undvika allt för krävande aktiviteter och solning tills efter att såret är läkt. Gör ingen överansträngande aktivitet allt för tidigt. Det är bättre att låten kroppen få vila och läka. Du skall eftersträva att minimera svullnaden runt implantatet. Promenader uppmuntras generellt för att få igång blodcirkulationen.

Kan jag sola solarium eller solbada om jag har implantat?

Att sola solarium eller solbada kommer inte att skada implantatet men det kan förvärra ärret. Du bör undvika att utsätta operationsärret för sol- och solariestrålar under minst ett år.

Kommer mina bröst fortfarande röra sig som normala bröst?

Detta beror på ett flertal faktorer såsom implantatsmodell, dissektion av fickan, sättet din kropp bär implantaten och huruvida det finns någon grad av kapselbildning eller inte. Det flesta kvinnor får ett bröstimplantat som är mjuka och rör sig fint, medan andra kvinnor kan få ett resultat som är hårdare och mer fixerade i läge.

När kan jag använda en bygelbehå igen?

Du bör vänta i 3 månader innan du börjar använda bygelbehå. Din kropp kommer att forma ärrvävnad runt implantatet under de närmast 3 månaderna. Under den här perioden kan trycket från en bygelbehå påverka ärrvävnaden så att den formas på ett sätt som gör att inskärningen från bygeln kan komma att bli permanent.

Mer information om BRÖSTFÖRSTORING? Söker du klinik?

Scanstadklinikens verksamhet har upphört. Vi hänvisar alla besökare till:

- KLINIKREGISTRET FÖR BRÖSTFÖRSTORING -