Bukplastik

Bukplastik i Malmö

Bukplastik för vem?

Bukplastik är ett av de tacksammaste ingreppen, för de kvinnor som har fött ett eller flera barn. Utöver det rent estetiska värdet av operationen, har den också ett kraftigt funktionellt värde.

Utvidgning av bukhålan efter genomgångna födslar, medför större bukhåla, vilket orsakar att tarmarna utvidgar sig och på sikt kan leda till dåliga avföringsvanor och förstoppning.

En vanlig kommentar efter genomgången bukplastik är att kvinnan upplever att tarmfunktionen fungerar bättre. En annan effekt av den mindre fasta bukväggen är att hållningen blir sämre, d v s att belastningen i nedre delen av ryggen ökar, vilket på sikt leder till ryggbesvär.

En bukplastik ger vid dessa fall en upprätt hållning, och i många fall en eliminering av ryggproblemet. Därför menar många kirurger att en bukplastik är att betrakta som en ren reparation av förlossningsskador som drabbar kroppen efter genomgångna graviditeter.

Vid en bukplastik tas överskottshud och fett bort från bukväggen. Samtidigt kan också bukväggens muskler stramas för att skapa en midja. I allmänhet finns det tre olika grupper som söker för bukplastik:

  • Den första gruppen är kvinnor som har en väldigt svag bukvägg efter genomgångna graviditeter.
  • Den andra gruppen är de som gått ner kraftigt i vikt, vilket resulterar till överskottshud. Långvarig uttänjning av huden och det naturliga åldrandet nedsätter hudens förmåga till att dra ihop sig och efterlämnar då ett förkläde av hud. Oavsett hur mycket man bantar ytterligare eller tränar, så kommer huden inte att dra ihop sig utan hjälp av en operation.
  • Den sista gruppen är de som tidigare har genomgått en eller flera operationer, vilken medför ojämnheter i huden av tidigare ärr med påsar, eller fickor med hängande hud. Har man sträckmärken måste också inse att inte alla sträckmärken kommer att försvinna, speciellt över naveln eller på ytterkanten av magen.

Operationen

Många kvinnor drabbas av svaga magmuskler efter genomgångna graviditeter, utan att det föreligger något egentligt överskott av hud. Men med hjälp av endoskopi (titthålskirurgi) kan man idag sy ihop magmusklerna och därmed försnäva magen med 2 mycket små snitt i könsbehåringen. Detta ger en platt, fin mage utan några synliga snitt. Detta kan också kombineras med en fettsugning av magen och angränsande områden.

Risker vid bukplastik

Medan läkningen pågår kan huden fördela sig något ojämnt, vilket kan resultera i en asymmetri av ärret. Tjocka och breda ärr, infektion och dålig sårläkning kan förekomma vid sällsynta fall.

Det finns en mindre risk för blödning och vätskeansamlingar i operationsområdet. Dessa kan dock alltid avhjälpas.

Ibland kan det hända att mindre områden av huden bryts ner p.g.a. dålig cirkulation vid suturlinjen, även vävnadsdöd i fettet kan förekomma, vilket orsakar en längre läkning. Båda tillstånden är lätt att behandla.

Om man röker måste man göra ett totalt rökstopp i en vecka före och en vecka efter operationen.

Efterförlopp vid bukplastik

Patienten upplever vanligtvis en lätt moderat smärta under den första postoperativa tiden. Man använder drän den de första 5 dygnen. Detta för att leda bort och vätska från operationsområdet.

Stödjande bandage placeras runt om magen de första dagarna och få bör använda någon form av bälte eller korsett de efterföljande veckorna.

Stygnen tas bort 14 dagar efter operationen. Den nedre delen av magen och ärret kan vara svullet i 3-4 månader.

Ärren kan vara allt ifrån hårfina till tjocka, men bleknar vanligtvis och slätas ut inom ett år. Undertiden kan en begränsad fettsugning vara bra för att finputsa resultatet 4-6 månader efter den första operationen.

Bilkörning bör undvikas de första 2-3 veckorna efter operationen. Rådfråga på kliniken vad som gäller i ditt fall. Beroende på vilka krav som ställs på arbetet, kan man normalt börja igen inom 3 veckor.

Mer information om BUKPLASTIK i malmö? Söker du klinik?

Scanstadklinikens verksamhet har upphört. Vi hänvisar alla besökare till:

- KLINIKREGISTRET FÖR BUKPLASTIK -