Fettsugning

Fettsugning i Malmö

Fettsugning för vem?

Det bästa resultatet uppnås när man tar bort fett från onormala fettansamlingar hos en normalviktig person med god elasticitet i huden.

När stora mängder fett tas bort från ett område är det viktigt att huden är tillräckligt elastisk, så att den kan dra ihop sig utan att det blir rynkor eller påsar.

Äldre människor och de som går ner mycket i vikt, har lättare att blir drabbade av rynkor p.g.a. den påverkning av huden som ålder och översträckning av hud medför.

Trots risk för ojämnheter väljer många människor att genomgå en operation. Man blir ofta glad av att se bättre ut i kläder och man bekymrar sig inte så mycket om hur man ser ut i baddräkt. Det är viktigt att inse att resultatet beror på individens tonus i hud och muskler, och att tidigare ojämnheter som celluliter inte blir bättre av en operation.

Det är av största betydelse att plastikkirurgen vid konsultationen, talar med patienten om de förutsättningar man har för ett lyckat resultat. Man kan kombinera fettsugning med en hudstramning, om det behövs.

Fettsugningsmetod

Många kirurger använder olika metoder/tekniker vid en fettsugning. Vilken metod som används på dig skall bero på vad som passar just din kropp bäst.

Slutresultatet syns ibland redan efter några veckor. En vanlig fråga från de som överväger denna operation är huruvida fettet kommer tillbaka efter operationen. Det är emellertid så att antalet fettceller i kroppen mår sitt max i puberteten och är därefter konstant livet ut. När man går upp eller ner i vikt så ändrar de individuella fettcellerna storlek. Vid fettsugning tas dessa celler bort, och då minskar antalet celler och fettdepåer i det opererade området. Därför när cellerna är borta kommer inte fettdepån tillbaka, om man inte når en extrem övervikt.

Operationen

Operationen utförs som regel under sedation, detta innebär att du sover lätt och andas av dig själv, i kombination med lokalbedövning. En del kirurger föredrar full narkos. Ibland förekommer det att man enbart använder lokalbedövning, såvida det gäller små vällokaliserade områden med fettdepåer som ska behandlas. Detta beror mycket på vilket område som är aktuellt.

Innan operationen påbörjas injicerar man förtunnad lokalbedövningslösning som innehåller Adrenalin för att få blodkärlen att dra ihop sig, och således minska blödningen under själva operationen. Incisionerna placeras så osynligt som möjligt.

Vid fettsugning av magen placeras incisionerna vanligtvis i naveln och i kanten av könsbehåringen. Vid fettsugning av låren låter man ofta incisionen utgå från ljumsken eller i fåran mellan bakdel och lår. Incisionerna är bara 8 mm långa, varigenom man för in ett smalt metallrör.

Det används olika storlekar och former på kanyler för att behandla olika delar av kroppen. Man försöker inte att ta bort allt fett, då detta orsakar både rynkor och ojämnheter i huden. Målet är att förbättra yttre former och konturer.

Efterförlopp

Tryckförband, bälte eller liknande sätts på efter operationen och ska användas hela tiden från några dagar till flera veckor. Detta för att hjälpa huden att dra ihop sig och sig fästa på det nya underlaget.

En lätt till moderat smärta och en lätt brännande känsla undertiden har beskrivits av en del patienter tiden efter operationen. Detta försvinner som regel efter första veckan.

Blåmärken, svullnad och tillfällig känselnedsätning är också relativt vanligt i det behandlade området. Hur uttalade dessa symtom är beror på hur mycket fett som tas bort och vilket område det rör sig om.

Det är svårt att se resultatet efter operationen den första månaden pga. den svullnad som följer efter operationen. Det egentliga resultatet ses för det mesta först efter 3-6 månader, när svullnaden lagt sig. Undertiden är en förbättring helt uppenbar när det gäller figur och form, även med den aktuella svullnaden.

Ansträngande fysiska aktiviteter bör undvikas den första veckan. Det är dock bra om lättare daglig motion påbörjas så fort det känns bekvämt. Ett träningsprogram för de opererade områdena bör påbörjas efter 2 veckor.

Risker vid fettsugning

Precis som vid alla andra kirurgiska operationer finns det en viss risk för komplikationer. Allvarliga komplikationer är emellertid ovanliga.

I en del fall kan det samlas vätska under huden, och detta kan vara i flera veckor, men påverkar sällan det egentliga resultatet.

Ojämnheter i huden kan förekomma, precis som en permanent känselnedsättning. Mindre områden kan också få en mer eller mindre permanent missfärgning.

Mer information om FETTSUGNING? Söker du klinik?

Scanstadklinikens verksamhet har upphört. Vi hänvisar alla besökare till:

- KLINIKREGISTRET FÖR FETTSUGNING -