Intimkirurgi

Intimkirurgi i Malmö

Blygdläppsplastik

Många kvinnor störs av oregelbundenheter i blygdläpparnas utseende. Den kanske vanligaste avvikelsen är alltför stora inre blygdläppar. Om dessa hänger långt nedanför de yttre kan de dels bli utsatta för skavningsskador och dels ge ett estetiskt mindre tilltalande intryck. Ingreppet innebär att de inre blygdläpparnas storlek minskas.

Operationen

En blygdläppsplastik utförs i narkos. Efter operationen sys snittet med stygn som kroppen själv bryter ned, vilket förhindrar det obehag som stygnborttagning skulle innebära i detta känsliga område.

Normalt är läkningen snabb men första veckan kan patienten behöva ta smärtstillande tabletter. Något förband behövs inte, och det räcker med att hålla ordentligt rent med handdusch. Man kan känna en viss sveda eller obehag, men behöver oftast inte smärtstillande medel.

Efter tre till fyra veckor efter en blygdläppsoperation kan man med viss försiktighet återuppta sexuell aktivitet.

Mer information om BLYGDLÄPPSPLASTIK? Söker du klinik?

Scanstadklinikens verksamhet har upphört. Vi hänvisar alla besökare till:

- KLINIKREGISTRET FÖR INTIMKIRURGI -