Før og efter billeder

Billeder der taler for sig selv

Alle eksempler med før- og efterbilleder er udført af Dr. Finn Worm Knudsen. Vi har forsøgt at gengive operationsresultaterne så objektivt, som det er muligt. Det betyder, at vi forsøger at fotografere vores patienter under lysforhold fra samme vinkel, såvel før og efter operationen, og generelt efter tre måneder. Operationsar er normalt ikke nået at blegne endnu.