Trender och demografi

Tryck på länken nedan för att förstå vår filosofi omkring fett- och stamcellstransplantation :

http://www.ispres-ipras.org/mission-statment

Nedan undersökning är utförd av American Society of Plastic Surgery (ASAPS), det amerikanska sällskapet för specialistläkare i kosmetisk plastikkirurgi och uppdaterades för år 2011 (NEW YORK, NY).

Enligt ASAPS:s rapport utfördes under år 2011 över 9 miljoner kosmetiska ingrepp i USA. Av dessa var 1.638 524 kirurgiska ingrepp. Mellan 2010-2011, var där närmare 1% ökning av kirurgiska ingrepp. Det är värt att notera att de vanligaste ingreppen i USA är fettsugning och Botox injektioner.

Antalet bröstförstoringsingrepp har ökat med 213.2 procent i jämförelse med 1997.

Antal bröstlyft har ökat med 539 procent i jämförelse med 1997.

Kvinnor står för 91 procent av alla kirurgiska ingrepp i USA.

De mest populära behandlingarna bland amerikanska kvinnor är:

  • Fettsugning
  • Bröstförstoring
  • Ögonlockskirurgi
  • Bröstlyft
  • Bukplastik

De mest populära behandlingarna bland amerikanska män är:

  • Fettsugning
  • Näsplastik
  • Ögonlockskirurgi
  • Bröstförminskning (gynekomasti)
  • Ansiktslyft

Åldersfördelning vid diverse plastikkirurgiska ingrepp

Ålder              %                     Behandling

19-34               49%                 Bröstförstoring

35-50               47 %                Fettsugning

51-64               59,3%              Ansiktslyft

65 +                 16,8 %             Ögonlockskirurgi

Källa” ASAPS 2011 http://www.surgery.org/sites/default/files/ASAPS-2011-Stats.pdf

The American Society for Aesthetic Plastic Surgery (ASAPS) is the leading organization of board-certified plastic surgeons specializing in cosmetic plastic surgery.