Konsultation inför plastikkirurgi

Att trivas med sitt utseende

Allt fler genomgår en plastikkirurgisk operation. Dagens plastikkirurgiska metoder är väl beprövade och ger dig som patient ett varaktigt resultat. Vi vet att de som väljer att genomgå en plastikoperation gör det för sin egen skull och för sitt eget välbefinnande.

Vad kan man förvänta sig?

Plastikkirurgin kan med moderna tekniker erbjuda fantastiska möjligheter till förändringar och förbättringar av olika kroppsdelar. Resultaten är primärt beroende på skicklighet hos din kirurg, men ytterst ändå på de förutsättningar som finns hos varje individ.

Förmågan att läka med fina ärr är mycket varierande hos olika människor, liksom hudens tjocklek, porighet, tendens till blödning, hudpigmentering etc. Miljöfaktorer som dålig luft, för mycket sol, rökning, alkohol, olämplig kost och dålig fysisk kondition påverkar naturligtvis också resultatet av operationen. Trots detta blir resultaten oftast mycket bra. Plastikkirurgi liksom all annan kirurgi har risker och läkningen är en process som inte kan förutsägas varför exakta resultat inte kan garanteras.

Innan man bestämmer sig

Du som patient skall alltid kontrollera att din kirurg är specialutbildad plastikkirurg och dessutom har kurser och utbildning vad det gäller kosmetisk plastikkirurgi. Vi går så långt att vi bestämt avråder från att anlita en kirurg utan specialistutbildning i plastikkirurgi. Fler kliniker, än vad det flesta patienter anar, har anställda kirurger som inte är specialistutbildade i plastikkirurgi.

Vidare skall du kontrollera att din plastikkirurg är medlem av Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi (eller motsvarande dansk, amerikansk eller internationell förening).

Medlemskap i en välrenommerad förening säkerställer att din kirurg, förutom sin specialistutbildning är ajour med de senaste operationsteknikerna och patientsäkerhetstänkande.

Medlemmar inom Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi kan dessutom konsultera varandra vid svåra eller tveksamma fall via ett sk ”Medical Advisory Board”. Vid ytterligheter kan dessutom en annan kirurg inom föreningen assistera vid en eventuell korrektionsoperation.

Konsultation

Du bör aldrig genomgå en operation utan en föregående konsultation. Under konsultationen får du träffa din kirurg och tillsammans går ni igenom och diskuterar dina behov och önskemål. Ni går igenom vilket eller vilka problem du vill åtgärda, vilka behandlingsalternativ som vi kan erbjuda och vilka förväntningar som är realistiska. Du får även information om konvalescenstid samt risker för eventuella komplikationer.

Beroende på vilken/vilka behandlingar du är intresserad av tar konsultationen mellan 15-60 minuter. I vissa fall kan det även vara aktuellt med en andra konsultation.

Det är av omsorg om patienten och för att kunna garantera maximal trygghet och bästa resultat som man alltid inleder alla behandlingar med en noggrann konsultation. När du lämnar kliniken är det viktigt för kliniken att du känner dig trygg och vet att du kommer att få den behandling du vill ha.

Bilder

Vid konsultationen får du ofta se bilder på resultat av liknande ingrepp som är utförda av din kirurg. Inför en del behandlingar kan även datorsimulerade illustrationer av det förmodade behandlingsresultatet utföras.

Operationsdagen

Här kan det skilja avsevärt mellan patienter och behandlingsform. Ibland kan det röra sig om mindre enklare ingrepp där patienten kan gå hem redan efter någon timme. Lika ofta arbetar vi med kombinationsingrepp för att förkorta konvalescenstiden och uppnå ett optimalare och därmed naturligt resultat.

Återbesök

Återbesök dagen efteråt för vissa typer av operationer. Om stygn skall tas bort är det återbesök 1-2 veckor efter operation

Sjukskrivning

I Sverige har man rätt till sjukskrivning för alla operationer, inklusive kosmetiska operationer.

Uppföljning

Uppföljningen sker cirka sex månader senare. Här diskuterar ni hur du upplever resultatet och om det finns eventuella uppföljande behandlingar som du är intresserad av. Vid detta besök jämförs även fotografier före och efter din operation.

Kliniken finns naturligtvi tillgänglig för att träffa dig och svara på dina frågor under hela den här processen.

man bör se till helheten

Allt börjar med att du kontaktar din klinik och vi bokar in en tid för en inledande konsultation. Du kan ofta även anmäla intresse för en konsultation på klinikens hemsida. Man tar då kontakt med dig och bokar in en tid som passar dig.

I vårt arbete på Scanstadkliniken har vi alltid utgått från en helhetssyn på människan. Det finns inte bara ett sätt att uppfylla en människas önskan om att förbättra sitt utseende, därför är varje patients behandling individuellt upplagd.

Genom att kombinera olika åtgärder kan man ofta uppnå det bästa resultatet!

Mer information? Söker du klinik?

Scanstadklinikens verksamhet har upphört. Vi hänvisar alla besökare till:

- KLINIKREGISTRET FÖR PLASTIKKIRURGI -